SGDS Gruppens hållbarhetsrapport 2022

Hållbarhet arbetar vi mkt med…

denna rapport är en sammanställning….

Ladda ner våra hållbarhetsrapporter

Hållbarhetsrapport

I årsredovisningslagen finns krav på att bolag som uppfyller kriterierna nedan, även ska ha en hållbarhetsredovisning:
  • Medelantalet anställda har varit mer än 250 personer.
  • Den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor.
  • Den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor.
Dotterföretag i koncerner behöver inte upprätta en egen hållbarhetsrapport, om de omfattas av en hållbarhetsrapport for koncernen. SGDS Gruppen AB ingår i Saint-Gobain koncernen som årligen tar fram en komplett hållbarhetsrapport i ett Universal Registration Document. För att presentera arbetet inom SGDS Gruppen har vi tagit fram denna sammanställning som fokuserar på vårt hållbarhetsarbete under 2022.