Ledningsgrupp under fas 1: Dahl och Optimera

Nuvarande koncernledningsgrupp, bestående av representanter för samtliga bolag i koncernen, kvarstår till sista fasen av integrationen av SGDS gruppen är genomförd år 2025.

Annica Hagen

VD/CEO

E-Mail
Jonathan Mankowitz

Jonathan Mankowitz

Director Supply Chain

E-Mail
Daniel Bik

Daniel Bik

Divisionschef bygg och VD Optimera

E-Mail
Fredrik Carlsson

Fredrik Carlsson

Divisionschef VS

E-Mail
Peter Johansson

Peter Johansson

Divisionschef VA

E-Mail

Ragnar Reuterstad

IT-chef och Chef Digitala Affärer

E-Mail
Anneli Gardelius

Anneli Gardelius

HR- och EHS-direktör

E-Mail
Josephine Björk

Josephine Björk

Chef Affärssupport

E-Mail
Hanna Hallin

Hanna Hallin

Hållbarhetschef

E-Mail

Christian Deichmann

Ekonomichef

E-Mail

Niklas Estlander

Divisionschef Kakel

E-Mail